WSPÓLNE ZAKUPY

Istnieje możliwość wybrania się na wspólne zakupy w celu zweryfikowania nawyków. Dodatkowo oferuję szereg ćwiczeń mających na celu wyrobienie prawidłowych nawyków żywieniowych.